Plaza de Oriente, koningsplein

Het 'Plaza de Oriente' (vertaald: Plein van het Oosten) werd in de 19de eeuw aangelegd, bestaande uit een beeldenpark geflankeerd door tuinen. De beelden stellen middeleeuwse koningen voor, met in het midden een beeld van de hand van de Italiaanse beeldhouwer Pietro Tacca (1577-1640) van een ruiter te paard naar een ontwerp van Velázquez. Het stelt koning Filips II voor en het werd er in 1843 geplaatst in opdracht van toenmalige koningin Isabel II. Het was het eerste ruiterstandbeeld waarbij het paard op de achterbenen (en de staart) rustte. Hiervoor gebruikte Tacca technisch advies van Galileo Galilei. >>Lees verder.